Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

De Stichting Kerkelijk Informatiebeheer is het particuliere initiatief van archief- en informatieprofessionals met een kerkelijke achtergrond. Zij merken dat kerkelijke gemeentes behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen op het gebied van informatiebeheer. Vanuit hun expertise en netwerk willen ze plaatselijke gemeentes hierin ondersteunen. Zij geven daarmee een vervolg aan de activiteiten van de voormalige Commissie tot registratie van Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA), die in de stichting is opgegaan. Het werk van de stichting is volledig non-profit en alleen mogelijk dankzij de inzet van diverse betrokken vrijwilligers.

Peter van Beek
Gemeentearchivaris Barneveld/Scherpenzeel

“Als christen vind ik het waardevol mijn kennis en kunde in te zetten voor de kerk. In 1982 ben ik begonnen als archiefconsulent voor de toenmalige Archiefdienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ik loop dus al heel wat jaren mee. Ik merk dat er binnen gemeentes nog steeds veel vragen leven over informatiebeheer. Vanuit mijn expertise wil ik daar graag iets in betekenen. Daarbij vind ik het belangrijk dat kerkelijke informatie goed wordt bewaard. Want waar je vandaan komt, zegt zoveel over je identiteit als gemeente. Het is betekenisvolle historie voor de generaties die komen. Het mooie aan mijn vak is dat je bezig bent met materiaal uit het verleden, maar tegelijk ook met informatietechnologie van nu. Oud en nieuw. Het zijn mooie aanvullende werelden waar veel uitdaging in zit.”

Fred van Lieburg
Hoogleraar religiegeschiedenis VU

“In mijn leven heb ik honderden meters archieven gezien. Ik vind het leerzaam om te zien hoe mensen in het verleden met de problemen van hun tijd zijn omgegaan. Als historicus zou ik het dan ook zonde vinden als historisch materiaal verloren gaat. Daar maak ik me weleens zorgen over. Dus lever ik graag mijn bijdrage om dat te voorkomen. Ik vind dat iedere gemeente de verantwoordelijkheid heeft goed te documenteren. Religie in Nederland verandert in rap tempo, daar zijn wij als generatie getuige van. Alleen al vanuit dat oogpunt is het waardevol informatie goed te bewaren. Daarbij staan kerken geregeld in de schijnwerpers. Goed informatiebeheer zorgt er op de korte termijn voor dat je je kunt verantwoorden als dat nodig mocht zijn.”

Anthony van der Wulp
Teamleider Informatiebeheer Provincie Flevoland

“De overgang naar digitaal werken brengt ook voor kerken veel verandering met zich mee. De kennis om daar goed mee om te gaan, is niet vanzelfsprekend aanwezig. Natuurlijk ligt de primaire focus van een kerk op het besturen van de gemeente. Archief en informatiebeheer is een randzaak, iets dat ‘erbij’ moet. Toch is het belangrijk! Want waar in kerken de ene scriba de andere opvolgt, is het risico op informatieverlies groot. Ik zet mijn vakkennis graag in om die plaatselijke vrijwilligers te ondersteunen. Ik wil mijn schouders eronder zetten om de informatiestromen in kerkelijk Nederland in goede banen te leiden.”

Timo van Houdt
Projectmanager Procesoptimalisatie Visser & Visser Accountants

“Informatie- en archiefbeheer is voor iedere kerk relevant, maar toch lijkt het een verwaarloosd onderwerp. Ik vind het belangrijk met deze stichting het belang ervan op de agenda te zetten, en het onderwerp een gezicht te geven binnen kerkelijk Nederland. De kracht van wat we doen, is kennis bundelen. Zo hoeven plaatselijke vrijwilligers niet zelf in een onderwerp te duiken waar ze geen feeling mee hebben, maar kunnen ze eenvoudig gebruikmaken van wat er al is. Vanuit mijn professie heb ik veel zicht op de mogelijkheden die ICT en applicaties kerken kunnen bieden. Graag maak ik het kerkelijke vrijwilligers daarmee zo makkelijk mogelijk.”

Vernietigen?

Welke informatie mag na verloop van welke termijn vernietigd worden?

Lees hierover in het handboek